Bài giảng học sâu cơ bản

Giới thiệu: slide Hồi qui tuyến tính (Linear Regression): slide Đạo hàm (Derivatives): slide Hồi qui logistic (Logistic Regression): slide Đồ thị tính toán (Computational Graph): slide Hàm kích hoạt (Activation Function): slide Véc-tơ hoá: slide Giới thiệu Jupyter Notebook và Python: slide Mạng nơ-ron nhân tạo (Neural Networks): slide Hồi qui softmax: slide Chuẩn … Continue reading “Bài giảng học sâu cơ bản”

Kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Học sâu dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo (Phần III) “Hãy sống như thể ngày mai bạn sẽ chết. Hãy học như thể bạn sẽ sống mãi mãi.”  ― Mahatma Gandhi Giới thiệu | Phần I | Phần II Thời đại tứ tư (The Fourth Age) Theo Byron Reese [1], loài người đã trải qua ba thời đại và đang tiến … Continue reading “Kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”

Sơ lược về học sâu

Học sâu dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo (Phần II) “All the impressive achievements of deep learning amount to just curve fitting.”  “Tất cả các thành tựu ấn tượng của học sâu thực chất chỉ là khớp đường cong.” ― Judea Pearl   Giới thiệu | Phần I | Phần III Theo các giáo sư LeCun, Bengio và Hinton, “Học … Continue reading “Sơ lược về học sâu”

Sơ lược về trí tuệ nhân tạo và học máy

Học sâu dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo (Phần I)  “Trí tuệ nhân tạo là điện mới.” ― Andrew Ng Giới thiệu | Phần II | Phần III Trí tuệ nhân tạo là gì? Cho đến nay, có nhiều định nghĩa khác nhau về trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), sau đây là một số định … Continue reading “Sơ lược về trí tuệ nhân tạo và học máy”