Bài giảng học sâu cơ bản

Giới thiệu: slide Hồi qui tuyến tính (Linear Regression): slide Đạo hàm (Derivatives): slide Hồi qui logistic (Logistic Regression): slide Đồ thị tính toán (Computational Graph): slide Hàm kích hoạt (Activation Function): slide Véc-tơ hoá: slide Giới thiệu Jupyter Notebook và Python: slide Mạng nơ-ron nhân tạo (Neural Networks): slide Hồi qui softmax: slide Chuẩn … Continue reading “Bài giảng học sâu cơ bản”

Kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Học sâu dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo (Phần III) “Hãy sống như thể ngày mai bạn sẽ chết. Hãy học như thể bạn sẽ sống mãi mãi.”  ― Mahatma Gandhi Giới thiệu | Phần I | Phần II Thời đại tứ tư (The Fourth Age) Theo Byron Reese [1], loài người đã trải qua ba thời đại và đang tiến … Continue reading “Kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”

Sơ lược về học sâu

Học sâu dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo (Phần II) “All the impressive achievements of deep learning amount to just curve fitting.”  “Tất cả các thành tựu ấn tượng của học sâu thực chất chỉ là khớp đường cong.” ― Judea Pearl   Giới thiệu | Phần I | Phần III Theo các giáo sư LeCun, Bengio và Hinton, “Học … Continue reading “Sơ lược về học sâu”

Giới thiệu Học sâu dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo

    “Nếu không bay được thì chạy, nếu không chạy được thì đi, nếu không đi được thì bò, nhưng bất luận bạn làm gì, hãy luôn tiến về phía trước.” ― Martin Luther King Jr.   Chúng ta đang tiến vào Thời đại thứ tư – Thời đại của trí tuệ nhân tạo (Artificial … Continue reading “Giới thiệu Học sâu dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo”